Første donation til LykkeLiga

In LykkeNyt by Mikael Espensen

Så er LykkeLiga for alvor i luften, takket være “Spar Nord Fonden af 1976”. De allerførste midler skal bruges på formidling.

Med en donation på 20.000 kr. fra “Spar Nord Fonden af 1976” er vi klar til at geare op og blive langt mere offentlige i vores arbejde. Donationen fra Spar Nord er øremærket til produktion af billeder og video, som skal anvendes til at formidle konceptet i hele landet. Dermed skal midlerne bruges til udvikling af informationsmateriale omkring LykkeLiga og til yderligere fondsansøgninger.

Med denne donation trækker vi også for alvor i arbejdstøjet og gør klar til at fortælle vidt og bredt om vores mange planer og ideer.