Borgmester: Stort potentiale i LykkeLiga

In LykkeNyt by Mikael Espensen

Opbakningen til LykkeLiga er stor og kommer fra mange sider. Se her, hvad borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen udtaler:

Rikke Nielsen har med håndboldholdet Aalborg Kidz skabt en succes, som har skabt ørenlyd i hele Landet. Ved at aktivere 40 udviklingshandicappede børn, og lære dem at elske håndbold, sætter hun sundhed og motion på dagsordenen for en målgruppe som ellers alt for ofte er alt for inaktive. Samtidig har hun skabt en ny og positiv platform til at formidle viden om udviklingshandicappede børn og dermed slået et gevaldigt slag for inklusion i samfundet.

At Rikke nu, med projektet LykkeLiga, vil bære succesen videre til et nationalt niveau, bifalder jeg på det kraftigste. Jeg ser et stort potentiale i at bruge håndbold som grundlag for en bevægelse, der positivt vil påvirke både de udviklingshæmmede børn, deres familier og samfundet generelt. Jeg tilkendegiver Rikke og ildsjælene bag LykkeLiga min personlige opbakning og er stolt af, at projektet tager sit udgangspunkt i Aalborg Kommune.

Thomas Kastrup Larsen, Borgmester i Aalborg