Derfor LykkeLiga

Livet som familie med et udviklingshæmmet barn er ofte centreret omkring specialpædagogik, begrænsninger, kampe med kommunen, nysgerrige blikke på gaden, helbredsproblemer, øget pres på dagligdagen, søskendeproblematik og masser af bekymringer.

Alt for mange af hverdagens aktiviteter minder om, at familien ikke er som alle andre. Alt for ofte huskes familierne og de udviklingshæmmede børn på alt dét, som de ikke kan.

Flere positive oplevelser
LykkeLiga skal skabe flere smil, grin og positive oplevelser for udviklingshæmmede børn og deres familier. Metoden er sport, bevægelse og sociale fællesskaber, hvor hele familien involveres. Med LykkeLiga etableres et koncept, som skal fokusere på alt dét, som de udviklingshæmmede børn godt kan!

LykkeLiga skal gøre udviklingshæmmede børn til helte, topscorere og holdspillere. På lægterne hepper familier, som for én gang skyld er trådt ud af specialpædagogikkens omsiggribende korrekthed.

LykkeLiga skaber små stjerner
Her er man stolte forældre og ikke belastede familier. Her er børnene topspillere uanfægtet, hvor få regler de kan huske. Med etableringen og promoveringen af lokale hold sigter LykkeLiga efter, at børnene skal genkendes på gaden som “dem der fra det seje håndboldhold” – og ikke bare som udviklingshæmmede. LykkeLiga skaber små stjerner på en stjernehimmel af positive fællesskaber.

“De her børn blomstrer op, når de pludselig bliver en del af et fællesskab. På et håndboldhold er alle spillere nemlig vigtige!”Rikke Nielsen, LykkeLeder

Fakta


Målgruppe

Det er svært at finde præcise tal for, hvor mange udviklingshandicappede børn der er i Danmark. Et godt bud er dog omkring 10.000 (mellem 5 og 16 år)

Helbred

Ifølge sundheds- og ældreministeriet har udviklingshandicappede et markant dårligere helbred end resten af befolkningen. Det skyldes bl.a. mangel på motion.

Fællesskab

Meget få udviklingshæmmede børn spiller holdssport. Dermed går de glip af vigtige fællesskaber og læring om sociale kompetencer.