De 5 ben i LykkeLiga

LykkeLiga er ikke en liga i klassisk forstand. Her handler det nemlig ikke kun om turneringskampe, point og resultater. Her handler det lige så meget om at danne et fællesskab og en positiv bevægelse omkring udviklingshandicappede børn. Og så handler det om, at skabe positiv synlighed og afmystificering i offentligheden. LykkeLiga står på 5 ben:

LykkeCup
Forestil dig: Nationalmelodien gjalder mens 300 udviklingshandicappede børn er ved at sprænge af stolthed under den højtidelige indmarch. Fra lægterne er forældre, søskende og bedsteforældre mindst lige så stolte.

LykkeCup er en årligt tilbagevendende håndboldfest for udviklingshæmmede børn fra hele Danmark. En slags ”børnenes Sølund Festival”. Men her er det sport og bevægelse, der står i centrum. Ambitionerne er store og der sigtes efter at skabe en årlig national fejring af livsglæde og skævhed. På denne dag er børnene helte.

Etablering og organisering af klubhold
LykkeLiga inspirerer og hjælper nye hold over hele Danmark. Organiseringen er løs – hvis I vil være med, så er I med. LykkeLiga stiller sig til rådighed med sparring, træningsbesøg, erfaring og fællesskab. Holdene er formelt tilknyttet lokale håndboldklubber.

Familiekoncept
LykkeLiga aktiverer og organiserer familierne til udviklingshandicappede børn gennem en fælles begejstring for håndbold og holdånd. Med tilknytningen til det lokale hold får familierne adgang til et nationalt socialt fællesskab.

Familierne danner netværk både i og på tværs af holdene. Vi drømmer om at udvikle en fælles webportal for LykkeLiga, hvor den enkelte familie registrerer sig og kan skabe kontakt til andre familier. LykkeLiga drømmer også om at skabe et positivt søskende koncept, hvor søskende til udviklingshandicappede samles til kombineret håndboldtræning og erfaringsudveksling.

Læringskoncept
LykkeLiga planlægger at udvikle et omfattende læringskoncept, som skal sætte fokus på udviklingshandicaps i undervisningen i folkeskolen. Med udgangspunkt i spillerne i LykkeLiga sættes der fokus på forskellige handicaps .

Håndbold-universet åbner for en helt ny måde at formidle viden om handicappede: Spiller nr. 6 fra Aalborg Kidz – Magda Lundsgaard. Handicap: Downs syndrom, Styrke: stor selvtillid , Svaghed: Døjer med at holde koncentrationen og blive på banen under kampen. Læringskonceptet rummer desuden skolebesøg og foredrag.

Formidling til offentlighed
Gennem de lokale hold og den årlige LykkeCup skabes en helt ny platform til at formidle viden og indsigt i udviklingshandicappedes liv. Med platforme som facebook, instagram og snapchat undervises holdene i, hvordan de kan opnå opbakning i deres lokalsamfund.

Samtidig arbejder LykkeLiga med en målrettet pressestrategi, der skal skabe omtale både lokalt og nationalt. Historien om danmarks skæveste liga skal lære hele danmarks befolkning om livet som udviklingshandicappet, bygge bro og afmystificere.

“Når man ser to unger med vidt forskellige handicaps give hinanden highfives efter en scoring… så giver LykkeLiga bare så ufatteligt god mening. “Mikael Espensen, Idémand - LykkeLiga

Spørgsmål og svar


Hvem er LykkeLiga?

Vi er forældre, venner, professionelle og amatører. Mennesker der har udviklingshandicaps inde på livet eller bare ønsker at gøre en forskel. Vi er uafhængige, men arbejder tæt sammen med etablerede organisationer.

Hvad vil I?

Vi vil bringe begejstring og positivt livssyn ind i samværet med udviklingshandicappede børn. Vi vil skabe tradition for holdsport hos en gruppe børn, hvor det ellers ikke er normen. Og så vil vi bygge bro til normalsamfundet.

Kan jeg gøre noget?

Ja! Du kan hjælpe os med din opbakning på sociale medier. Og ellers kan du melde dig som frivillig og blive sat i forbindelse med et LykkeLiga hold nær dig.